MBO Middenkader/specialist ICT-beheerder (CREBO 10905)- 2008

Diploma behaald aan Regionaal Opleidingen Centrum in ZOETERMEER op 2 juli 2008