HBO Bachelor Informatica Propedeuse bachelor – 2010 (Information Technology)

Getuigschrift behaald aan Haagse Hogeschool / TH Rijswijk in Den Haag in maart 2010