Green Owl

Green Owl

Het doel van de applicatie is het bijdragen aan- en faciliteren van het terugdringen van CO2 emissie in woon- en werkverkeer. Dit doel staat in dienst van de doelstelling van het Anders Op Weg initiatief, namelijk het terugbrengen van voertuigverliesuren in de regio Utrecht.